Treure les portes del camp.

La revolució dels comuns a la ciutat neoliberal

Encara que termes com a tancaments (enclosures) o béns comuns (commons) han estat associats normalment a èpoques passades, al capítol fundacional del capitalisme on es va produir l’expropiació i despossessió de terres comunals als camperols comuners, aquestes nocions “estranyes i arcaiques” han experimentat un ressorgit interès en els últims temps emergint com un nou enfocament adoptat per moviments socials per pensar les conjuntures i investigat des de diferents disciplines acadèmiques.

D’una banda, i a l’ombra de la crisi sistèmica i política actual, el comú apareix com una noció central i indispensable per a pensar l’acció política avui més enllà del puny visible de l’Estat i de la mà invisible dels mercats, contribuint a la construcció d’una nova gramàtica de relació entre el govern i la societat, assajant traços de futurs possibles i nous horitzons d’organització i d’assemblatge col·lectiu. D’altra banda, els moviments pels comuns apareixen com una resistència contra la ronda de “nous tancaments” i processos de privatització d’espais abans aliens al mercat que es produeix arran del gir neoliberal global. Els actius estatals i de propietat col·lectiva, la naturalesa, la cultura, els coneixements, les cures, fins arribar a la pròpia estructura urbana i els recursos que en aquesta s’assenten, s’han convertit en nous àmbits de negoci per a un sistema que descansa cada vegada menys en creixements de productivitat i cada vegada més en la generació de plusvàlua en l’ absorció parasitària de la riquesa social.

És precisament en aquest context on la distinció entre allò públic i allò privat s’ha tornat feble i on la lògica dels tancaments s’estén a noves àrees de la vida social. El comú apareix com una idea potent de mobilització i com una forma material de vida, un conjunt dispar de pràctiques i conflictes al voltant del món que es connecten entre elles per un compromís amb la vida més enllà dels processos de mercantilització; com un model autònom de gestió, participació i producció de riquesa social. No obstant això, les característiques dels béns comuns no estan del tot explorades: Qui són els portaveus dels béns comuns? Quins drets es reclamen i com? Quines formes d’intercanvi, producció i distribució empra? Quins règims de propietat usa? Quines formes de relacions socials i ecològiques promulguen i expressen?

Metodología: 

L’estructura del curs s’organitzarà a partir de 8 sessions de debat i una final de conclusió.

La primera sessió aportarà una introducció històrica i teòrica per a definir la noció de comuns i situar els conceptes clau. La resta de sessions apunten a aprofundir i ampliar la mirada abordant els comuns digitals, les cures i els comuns urbans. Finalment, proposarem acabar amb un taller per a mapejar els comuns i els processos de resistència i pràctiques de commoning que es donen a la nostra ciutat.

Les sessions consistiran en una breu introducció (30 min) per després debatre els textos i les temàtiques vinculades amb tots els participants. No es tracta doncs d’un seguit de conferències, sinó de sessions de debat i de construcció col.lectiva de coneixements a partir de la lectura dels textos seleccionats. La estructura i la dinàmica de la sessió serà doncs la següent:

Previament a la sessió es facilitaran els textos via link o pdf.

Hi haurà mitja hora d’introducció a càrrec del o de la ponent. Una hora i quart de debat i 15 minuts de conclusions que es llegiran en veu alta

Una persona recollirà els punts més importants del debat a un PAD.

Cada sessió es retransmetrà per streaming.

Els dinamitzadors de les sessions hauran de fer un post amb les conclusions i les línies del debat. Aquest post serà publicat a stupidcity.net abans de la següent sessió.

Temática: 

Nodo: 

Tipo: 

Public - accessible to all site users

Aquestes semblen ser qüestions polítiques importants que ens agradaria anar explorant a partir de treballar sobre una sèrie de textos. Partint de les teories contemporànies sobre els comuns, la principal preocupació d’aquest curs serà la d’intentar desplegar el concepte examinant exemples concrets a partir d’experiències històriques i contemporànies de diferents tipologies de recursos i comunitats.

Volem construir amb aquestes discussions el marc teòric d’una recerca col·lectiva en procés sobre la crisi i el ressorgiment dels comuns urbans a la ciutat de Barcelona.