Espais Critics

Aportacions conceptuals per a l’anàlisi crítica de la societat des d’una perspectiva espacial

Aquest cicle parteix del treball realitzat a “Espacios críticos”, col·lecció editorial (Icaria Editorial) i, alhora, col·lectiu de debat interessat en analitzar i difondre les claus intel·lectuals que destacats representants del pensament espacial crític proposen i que poden servir de suggerents pistes de comprensió i de prospectiva en relació a la realitat espacial contemporània. Al llarg d’aquest cicle es pretén, precisament, tractar alguns problemes i temàtiques essencials (la justícia espacial, el capitalisme financer, la responsabilitat dels llocs en un món global, la dispersió urbana, el punt de vista que imposen els mapes, etc.) a partir de les aportacions conceptuals d’aquells pensadors. Cada sessió serà introduïda per l’autor de cadascun dels llibres de la col·lecció “Espacios críticos”, per tal de posar sobre la taula anàlisis i conceptes que, des d’aquesta perspectiva espacial, puguin ajudar a comprendre millor la complexitat de diverses problemàtiques actuals. El posterior fòrum obert a tots els assistents ha de permetre no només posar en comú i aprofundir en les esmentades propostes conceptuals com obrir el debat en torn les seves possibilitats d’ús en la pràctica quotidiana i davant problemes i projectes concrets.

Temática: 

Nodo: 

Tipo: 

Use group defaults

Curso en portada: 

No

L’objectiu d’aquesta cicle és remarcar la importància del factor espacial i territorial a l’hora d’entendre el moment present i en tant que element clau per interpretar i transformar la societat actual. Es pretén també evidenciar com, des del pensament espacial crític, és possible trobar les raons, analitzar les implicacions, valorar els impactes i, sobretot, plantejar les alternatives a l’actual crisi.